top of page

FC Trä & Agenda 2030

Kopplat till Agenda 2030 har vi tillsammans med Almis framtidsgenerator hittat fokusområden för att arbeta mot.

Goal_7_RGB_Svenska__TARGET-7.3-194x300.png

Att verka för cirkulära lösningar och hållbart användande av resurser

Vi försöker ta tillvara på naturens resurser och minskar miljöpåverkan så mycket vi kan.

Som biprodukt av vår produktion får vi fram briketter & träspån som används till uppvärmning.

 

Vi arbetar hela tiden för att minska utsläppen från fabrik genom att optimera transporter och minimera transport av luft.

Goal_10_RGB_Svenska__TARGET_10.2-184x300.png

Att engagera oss i det lokala samhället

Vi vill engagera oss i det lokala  samhället både för vår egen skull men även för att vara en del i att utveckla samhället där vi verkar. Det gör vi genom att bidra till lokala idrottsföreningar samt sträva för att i möjligaste mån välja leverantörer från lokalområdet inom allt från transporter till inköp. Vi engagerar oss i integrationsfrågor och vill möjliggöra för fler att komma ut i arbetslivet.

Goal_15_RGB_Svenska__TARGET_15.2-174x300.png

Att skydda naturen och bevara biologisk mångfald

All träråvara som vi köper in är FSC® Certifierat. 

FSC certifiering ser vi som en självklarhet för att värna och skydda naturen och bidra till att vi som företag köper trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

 

Licens kod: FSC-C143870

Goal_8_RGB_Svenska_TARGET_8.8-166x300.png

Att främja god hälsa på arbetsplatsen

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och den sociala hållbarheten är viktig för oss. Vi prioriterar välmående medarbetare och arbetar förebyggande med fysisk såväl som psykisk hälsa.

Vi genomför hälsokontroller med dokumenterad frekvens och försöker arbeta ständigt med förbättringar.

 

Vi är övertygande om att trygga & välmående medarbetare skapar lojalitet och effektivitet.

FC Trä i Gräfsnäs AB I Specialister på sängram & detaljer I 0322-670624

bottom of page